Đam Mỹ

Bông Hồng Không Màu Xanh

Tác giả: Mạn Mạn 

Thể loại: Đam mỹ, sủng, bá đạo công, cường thụ.

Tình trạng: Đang tiếp diễn

Mục lục:

Chương 1 

Chương 2

 

Advertisements