Ưu Mỹ Thuần Khiết

pts-y

Mình chủ yếu lượm ảnh đẹp từ các nguồn, sub và trans nhạc Trung do sở thích thôi.

Mình khá bảo thủ trong mọi việc nên thấy trang chủ của mình là hiểu rồi đấy nha!

Advertisements